• Toetada kultuurielu arengut Tartu linnas
  • Pakkuda muusikutele võimalusi kontsertesinemisteks ja enesetäiendamiseks
  • Pakkuda tartlastele ja linna külalistele kultuurilist elamust
  • Kujundada läbi kultuuriprojektide Tartu linna mainet
  • Arendada Tartus ja Lõuna -Eestis turismi
  • Arendada koostööd Tartu sõpruslinnade ja kultuuriorganisatsioonidega
  • Leida ja kasutusele võtta uusi muusikaüritusteks sobivaid esinemiskohti Tartus

Sihtasutuse Tartu Muusikafestival asutasid Tartu linn ja Eesti Muusikaakadeemia 15. jaanuaril 2003 toetamaks muusikaelu arengut Tartu linnas ning pakkumaks tartlastele ja linna külalistele kõrgkultuurilist muusikalist elamust. On ju muusikakeel emotsionaalsemaid ja vahetumaid võimalusi ületada piire inimeste, linnade, riikide vahel. Tartu Muusikafestivali projektide ülesanne ongi läbimõeldult ja süsteemselt toetada Tartu linna identiteeti - kujundada linna profiili ja mainet atraktiivsete kultuurisündmustega.